Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / ZSZiO „SZANSA NA ROZWÓJ UCZNIÓW”

ZSZiO „SZANSA NA ROZWÓJ UCZNIÓW”

Celem funduszu jest wspieranie inicjatyw oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na wspieranie inicjatyw oświatowych szkoły, a w szczególności na:
1) Stypendia;
2) zakup środków dydaktycznych, sprzętu sportowego, strojów sportowych, podręczników szkolnych;
3) dofinansowanie wycieczek szkolnych, pielgrzymek, rajdów, spływów kajakowych, wyjazdów sportowych, obiadów, biletów miesięcznych, paczek świątecznych, imprez i inicjatyw szkolnych;
4) nagrody za wysokie lokaty w konkursach szkolnych, za pracę społeczną na rzecz szkoły;
5) pomoc społeczną, w tym pomoc uczniom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych uczniów,
6) realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych,
7) finansowanie kosztów związanych z reprezentowaniem szkoły w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych, wyjazdów edukacyjnych,
8) dofinansowanie innych przedsięwzięć i inicjatyw wynikających ze statutowej działalności szkoły.
 

Komisja:

Małgorzata Wardach (Przewodnicząca), Iwona Kozyra, Agnieszka Gorzkowska i Monika Socha.

Tytuł Pobierz
Regulamin Pobierz (501 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl