Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Mały Mistrz Karate

Mały Mistrz Karate

Fundusz „Mały Mistrz Karate” jest autonomiczną częścią Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Kapitał założycielski Funduszu „Mały Mistrz Karate” wynosi 5.000 zł i został wniesiony przez:
Akademię Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek - 2000 zł (40%),
Klub Karate Tradycyjnego Chodecz - 1500 zł (30%),
Klub Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski - 1500 zł (30%).

Celem Funduszu „Mały Mistrz Karate” jest wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu rozwoju karate, sportu, turystyki, edukacji i zdrowia, a w szczególności działań z zakresie:

  1. pozyskiwania środków na działalność Funduszu „Mały Mistrz Karate” (w tym odpisy 1%),
  2. wspierania działalności statutowej, rozwoju i promocji: Akademii Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek, Klubu Karate Tradycyjnego Chodecz i Klubu Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski.
  3. zakupu sprzętu sportowego, niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby rozwoju sztuk walki, promocji zdrowia, propagowania rekreacji ruchowej i zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej,
  4. dofinansowania organizacji imprez, inicjatyw, przedsięwzięć i wyjazdów związanych z działalnością statutową, rozwojem i promocją: Akademii Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek, Klubu Karate Tradycyjnego Chodecz i Klubu Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski,
  5. dofinansowania szkoleń, wyjazdów instruktorów, dzieci i młodzieży z: Akademii Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek, Klubu Karate Tradycyjnego Chodecz i Klubu Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski.

Fundusz Mały Mistrz Karate utworzony został Uchwałą Nr IX/5/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja w składzie:

Jarosław Bicz - przewodniczący - przedstawiciel KKT Chodecz,
Anna Złakowska - wiceprzewodnicząca,
Maciej Wiewiórski,
Robert Byczek (przedstawiciel KKT Brześć Kujawski),
Marcin Bartkowiak (przedstawiciel AZiKT Włocławek),
Andrzej Lewiński
Andrzej Szeliga (przedstawiciel Funduszu „Mały Mistrz Karate” w Radzie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej).

Prosimy o wsparcie Fundusz Mały Mistrz Karate.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Mały Mistrz Karate"

Dziękujemy.

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu Mały Mistrz Karate Pobierz (59 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl