Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / ŁADA

ŁADA

Fundusz ŁADA Biłgoraj jest autonomiczną częścią Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Kapitał założycielski Funduszu ŁADA Biłgoraj wynosi 5.000 zł i został wniesiony przez następujące osoby: Dariusz Bednarz, Winicjusz Oleszczak, Michał Dziak, Marcin Kutny, Lech Buda.

Celem Funduszu jest wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu:

  1. Pozyskiwanie środków na działalność Funduszu ŁADA Biłgoraj ( w tym odpisy 1%).
  2. Wspieranie rozwoju i promocja Stowarzyszenia ŁADA 1945 Biłgoraj.
  3. Zakup sprzętu, niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby rozwoju drużyny piłkarskiej ŁADA Biłgoraj.
  4. Dofinansowanie imprez, inicjatyw, przedsięwzięć związanych z drużyną ŁADA Biłgoraj.
  5. Dofinansowanie szkoleń i kursów trenerów.
  6. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  7. Szkolenie dzieci, młodzieży uzdolnionych ruchowo do uprawiania sportu ukierunkowanego na piłkę nożną,
  8. Dofinansowanie tworzenia programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży uprawiających piłkę nożną,
  9. Dofinansowanie, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz opieki medycznej nad piłkarzami drużyn seniorów, jak i juniorów ŁADA Biłgoraj.
  10. Integracja środowiska lokalnego zainteresowanego piłką nożną.

Fundusz ŁADA Biłgoraj utworzony został Uchwałą Nr XXVII/10/2011 z dnia 18 marca 2011 roku Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja w składzie:

Dariusz Bednarz - przewodniczący,
Winicjusz Oleszczak - wiceprzewodniczący,
Lech Buda - sekretarz,
Marcin Kutny,
Michał Dziak.

 Prosimy o wsparcie Fundusz ŁADA Biłgoraj.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz ŁADA Biłgoraj."

Dziękujemy.

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu ŁADA Biłgoraj Pobierz (58 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl