Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie

Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie

Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie jest autonomiczną częścią Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Kapitał założycielski Funduszu Zdrowia wynosi 5.000 zł i został wniesiony przez następujące osoby: Antonii Rybka, Przemysław Baszkiewicz, Helena Małyszek, Ryszard Bielak, Krzysztof Skubis.

Celem Funduszu Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie jest:

  1. dofinansowanie zakupu aparatury medycznej niezbędnej do funkcjonowania Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie określonego odpowiednimi rozporządzeniami w zakresie minimalnych standardów wyposażenia w/w oddziału,
  2. dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego innego niż wymieniony w pkt. 1
  3. finansowanie szkoleń z zakresu ochrony zdrowia,
  4. wspieranie działań zmierzających do podniesienia jakości usług Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie,
  5. pozyskiwanie funduszy, darowizn wszelkiego rodzaju,
  6. dbanie o dobry stan zdrowia mieszkańców gminy Tarnogród.

Fundusz utworzony został Uchwałą nr XVIII/8/2010 Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja składająca się z następujących osób: Antonii Rybka (przewodniczący), Ryszard Bielak (wiceprzewodniczący),  Helena Małyszek (sekretarzem).
 

Prosimy o wsparcie Funduszu Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie"

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl