Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Szasta

Szasta

Fundusz Szasta

Fundusz „Szasta” jest autonomiczną częścią Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Fundusz powstał w celu pomocy chorym, którzy w różnych okolicznościach doznali uszkodzenia mózgu. Działalność Funduszu obejmuje miasto i gminę Biłgoraj.

Celem Funduszu jest:
  • pomoc rodzinom i osobom z uszkodzeniami mózgu,
  • finansowe wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • finansowanie zakupu środków pielęgnacyjnych, higienicznych i leków,
  • w przypadku wyjazdów na rehabilitację poza miejsce zamieszkania zwrot kosztów pobytu dla chorego i jego opiekunów,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Fundusz "Szasta" utworzony został uchwałą nr I/1/2011 Rady Fundacji 16 października 2011 roku. Kapitał założycielski Funduszu "Szasta" wynosi 5 000 zł. Został on zgromadzony dzięki odpisom 1% od podatku osób fizycznych.

O wydatkowaniu środków decyduje Komisja w składzie:

  • Jarosław Szozda - przewodniczący,
  • Zofia Bielak - wiceprzewodnicząca,
  • Jerzy Szozda,
  • Dorota Dziewa,
  • Małgorzata Wróbel.

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem działalności Funduszu "Szasta" proszone są o dokonywanie wpłat na konto 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Szasta".

Zachęcamy do odwiedzania strony www.szasta.lbl.pl.

Dziękujemy.

 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl