Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Twardowski

Twardowski

Celem Funduszu "Twardowski" jest wspieranie inicjatyw oświatowych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego poprzez wspieranie działalności dydatyczno- wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz doposażanie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W styczniu 2010 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5000 zł. Fundusz utworzony został uchwałą Rady Fundacji XIX/8/2010 z dnia 22 marca 2010 r.

Założycielami Funduszu "Twardowski" są:

  • Teresa Bogdanowicz,
  • Dorota Brzozowska,
  • Marzena Oleszczak,
  • Krzysztof Rynn,
  • Ewa Bednarz,
  • Karolina Wolska,
  • Adian Hadacz.

Prosimy o wsparcie Funduszu "Twardowski".

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Twardowski"

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl