Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Rozwoju

Rozwoju

Celem Funduszu Rozwoju jest wzmocnienie instytucjonalne oraz wspieranie finansowe działalności Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, a w szczególności działań z zakresie: budowania podstaw samowystarczalności, efektywniejszego funkcjonowania organizacji, koszty bieżącej działalności biura Fundacji, finansowania kosztów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, fundowania nagród, wzmacniania kapitału żelaznego, wspierania działalności społecznej i wolontariatu.

Kapitał żelazny Funduszu Rozwoju wynosi 10.000 zł i pozyskany został z nagrody przekazanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce dla Najefektywniejszej Lokalnej Organizacji Grantowej w roku 2008 w kategorii "Fundraising". Fundusz Rozwoju pozyskuje środki z darowizn, zbiórek, zapisów, nawiązek, odpisów 1% podatku i innych źródeł.

Utworzony został Uchwałą nr XVI/7/2009 z dnia 05 października 2009 r. Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja składająca się z następujących osób:

  • Monika Pyda - przewodnicząca,
  • Maciej Mulawa - wiceprzewodniczący,
  • Renata Krasa.

Prosimy o wsparcie Funduszu Rozwoju, aby Fundacja mogła jak najlepiej świadczyć swoje usługi społeczności.

Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji:

Nr: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Rozwoju"

Dziękujemy.

Tytuł Pobierz
Pobierz (89 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl