Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / PATRIA Korytków Duży

PATRIA Korytków Duży

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i Integracji Lokalnej "Patria" w ramach Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej tworzy się wydzielony fundusz pod nazwą Fundusz "Patria" Korytków Duży.

Celem Funduszu "Patria" jest wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia Wspierania i Integracji Lokalnej "Patria" w Korytkowie Dużym, a w szczególności działań z zakresie:

  1. kultury i pielęgnowania lokalnych tradycji,
  2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  4. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  5. działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
  6. wspierania działalności społecznej i wolontariatu.

Kapitał żelazny Funduszu "Patria" wynosi 5.000 zł i zgromadzony został ze składek członkowskich oraz darowizn.

Fundusz "Patria" Korytków Duży utworzony został Uchwałą nr IX/3/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja składająca się z następujących osób:

  • Leszek Myszak (przewodniczący),
  • Wiesława Kiełbasa (wiceprzewodnicząca),
  • Katarzyna Marczak.

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem działalności Funduszu "Patria" proszone są o dokonywanie wpłat na konto 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Patria"

Dziękujemy.

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu "Patria" Pobierz (66 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl