Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Pomocna Dłoń Tarnogród

Pomocna Dłoń Tarnogród

Tarnogrodzki Klub Wolontariatu pod nazwą "Pomocna Dłoń" powstał w Tarnogrodzie z inicjatywy Elżbiety Kyc i Romana Cichockiego. Zrzesza on młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Różańcu oraz osoby zainteresowane działalnością wolontarystyczną.

Celem Funduszu "Pomocna Dłoń" jest popularyzacja wolontariatu poprzez:

  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  • działalność społeczną,
  • działalność na rzecz osób chorych,
  • działalność wspomagającą naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  • działalność wspomagającą kulturę i pielęgnowanie lokalnych tradycji,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Kapitał założycielski Funduszu "Pomocna Dłoń" Tarnogród wynosi 5.000 zł. Został on zgromadzony dzięki odpisom 1% od podatku osób fizycznych oraz firm.

Fundusz "Pomocna Dłoń" Tarnogród utworzony został Uchwałą nr IV/2/2008 z dnia 07 października 2008 r. Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja składająca się z następujących osób: Roman Cichocki (przewodniczący), Elżbieta Kyc (wiceprzewodnicząca), Janusz Skubisz, Renata Ćwik, Iwona Spustek.

Prosimy o wsparcie Funduszu "Pomocna Dłoń" Tarnogród.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Pomocna Dłoń Tarnogród"

Dziękujemy.

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu "Pomocna Dłoń" Pobierz (54 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl