Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej

Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej


Celem Funduszu jest wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu rozwoju karate, sportu, turystyki, edukacji, zdrowia, kultury i sztuki.

 1. Pozyskiwanie środków na działalność Funduszu Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej (w tym odpisy 1%)
 2. Wspieranie rozwoju i promocja Biłgorajskiej Akademii Karate Tradycyjnego.
 3. Zakup sprzętu, niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby rozwoju sztuk walki, promocji zdrowia i kultury fizycznej.
 4. Remontowanie i adaptacją istniejących obiektów, budowa nowych na potrzeby rozwoju Biłgorajskiej Akademii Karate Tradycyjnego.
 5. Dofinansowanie: organizacji, imprez, inicjatyw, przedsięwzięć, wyjazdów związanych z rozwojem karate.
 6. Dofinansowanie szkoleń, wyjazdów instruktorów, dzieci i młodzieży.
 7. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
 8. Wspieranie inicjatyw w zakresie badań naukowych, wymiany informacji i ich dystrybucja.

Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej utworzony został Uchwałą Nr XV/6/2007 z dnia 05 czerwca 2007 roku Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja składająca się z fundatorów.

Kapitał założycielski Funduszu Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej wynosi 5.010 zł. i został wniesiony przez następujące osoby w wysokości 835 zł każda:

 • Andrzej Szeliga,
 • Daniel Iwanek,
 • Piotr Gircza,
 • Ihor Soloviov,
 • Wiesław Kita,
 • Mirosław Branicki.

Ponadto członkiem honorowym funduszu został Andrzej Maciejewski.

Prosimy o wsparcie Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej"

Dziękujemy.

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu "Karate" Pobierz (55 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl