Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Wspierania Oświaty w Gminie Frampol

Wspierania Oświaty w Gminie Frampol

Misją Funduszu Wspierania Oświaty w Gminie Frampol (WOGF) jest poprawa jakości życia społeczności Gminy Frampol poprzez:

  • pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
  • wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
  • inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol utworzony został Uchwałą Nr X/1/2000 z dnia 24 stycznia 2000 roku Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej na wniosek grupy inicjatywnej w składzie: Leokadia Furmanek, Józef Dubiel, Krzysztof Kapica i Józef Książek.

Fundusz WOGF gromadzi środki i wspiera oświatę, przyznaje stypendia uzdolnionym uczniom z frampolskich szkół.

Głównymi darczyńcami tego Funduszu są:

  • Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych BISE z Warszawy,
  • Bank Spółdzielczy we Frampolu.

O wydatkowaniu środków decyduje Komisja w składzie:

  • Józef Dubiel - przewodniczący
  • Leokadia Furmanek
  • Elżbieta Chmiel
  • Urszula Dziurdzia
  • Stanisław Saj

W latach 2000-2004, 34 najzdolniejszych uczniów z frampolskich szkół otrzymało stypendia na łączną kwotę 15.800 zł.

Prosimy o wsparcie Funduszu Dziedzinowego Wspierania Oświaty w Gminie Frampol.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz WOG Frampol"

Dziękujemy.

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu FUNDUSZ DZIEDZINOWY WSPIERANIA OŚWIATY W GMINIE FRAMPOL Pobierz (37 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl