Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Stypendialny

Stypendialny

Gromadzi fundusze i przyznaje stypendia uzdolnionej młodzieży z powiatu biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec. Fundacja współpracuje z:

 • Fundacją im. Stefana Batorego (program "Równe szanse - Lokalne programy stypendialne"),
 • Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi (program "Stypendiów Pomostowych"),
 • Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (program "Agrafka"),
 • Fundacją AGORY (program "Agrafka Agory").

Obsługuje stypendia firmowe:

 • Ambra S.A.
 • Model Opakowania Sp z o.o.

a także stypendia prywatne:

 • Izabela i Aleksander Łukasz,
 • Helena i Stefan Oleszczak,
 • Barbara i Zbigniew Borowy,
 • Janusz Solski,
 • Irena Gadaj,
 • Genowefa Tokarska.

Do obsługi programu funduszu stypendialnego Rada Fundacji powołała KOMISJĘ GRANTOWĄ Fundacji w składzie: Jan Szulc - przewodniczący, Barbara Borowy, Jacek Grabias, Urszula Kolman, Stefan Oleszczak.

W ciągu 13 lat działalności Fundacja przyznała 804 stypendiów (rocznych i półrocznych) w wysokości od 40 zł do 380 zł miesięcznie na łączną kwotę 1.088.740 zł.

Prosimy o wsparcie Funduszu Stypendialnego. Naszym marzeniem jest pomoc wszystkim zdolnym dzieciom i młodzieży. Działalność biura Fundacji jest w całości finansowana z projektów i środków własnych. Wszystkie darowizny i odpisy 1% od podatku przekazywane są na stypendia.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Stypendialny".

Dziękujemy.

 

Tytuł Pobierz
Regulamin Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego Pobierz (94 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl