Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Centrum Rozwoju Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych w Biłgoraju

Celem głównym niniejszego projektu jest rozwój instytucjonalny przez zakup lokalu na siedzibę naszej Fundacji oraz rozwój zaangażowania w sprawy publiczne przez powołanie do działalności Centrum Rozwoju Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych.

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-01 Zakończenie projektu: 2021-12-31

Dotaja 500.000 zł.

W 2019 roku Fundacja zakupiła nieruchomość przy. ul. 3 Maja 47/17, 23-400 Biłgoraj. Od stycznia do września 2020r. Fundacja po poszukiwaniach pracowni projektowej weszła we współpracą z firmą Archinice z Biłgoraja. Firma przygotowała całkowicie bezpłatnie szczegółowy i przepiękny plan zagospodarowania i wykończenia pomieszczeń Fundacyjnych. Firma Archinice pracowała na układzie funkcjonalnym przygotowanym w maju przez Panią Architekt Justynę Kawkę za której projekt zapłaciła Firma Paweł Furmanek - Nieruchomości. W 2020 roku we wrześniu nieruchomość została przekazana przez dewelopera Fundacji. Następnie zespół po kilkumiesięcznych poszukiwaniach firm która będzie prowadziła główne prace wykończeniowe wybrał firmę MULTI STAR Sp. Z o.o. z którą 04.09.2020 r. Fundacja podpisała umowę na realizację zadania.
 

21 marca 2020r. Zespół Projektowy na spotkaniu powołał planowany w projekcie "Regionalny Ośrodek Wsparcia młodych organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich”, z uwagi na długą nazwę Zespół postanowił nadać nazwę skróconą „Centrum Wsparcia Organizacji”. Koordynatorem Centrum został Maciej Mulawa. Celem centrum jest kompleksowe wparcie beneficjentów konkursów grantowych z naszego regionu. Centrum będzie informować beneficjentów o tym gdzie i kiedy szukać środków na działania oraz jak po nie sięgać. Będzie skupiał specjalistów którzy pomogą założyć organizację i zrealizować ich pierwsze projekty, nawiązać partnerstwa itd. Pomoc będzie obejmować najważniejsze kwestie wsparcia działań misyjnych ngo w tym również kwestie prawne i księgowe. 16 października 2020r. Cenrtum współorganizowało konferencję p.t. "Zdolni i aktywni lokalnie" w Biłgorajskim Centrum Kultury. Z uwagi na fakt, że na Sali zasiadało 40 przedstawicieli NGO-sów którzy zrealizowali swój projekt w ramach mikrograntów FIO Lubelskie Lokalnie 4 otrzymali oni informacje w ramach wsparcia na temat konkursów i dostępnych planowanych środków w 2021 roku (prelekcja). Liczba tych osób jest wykazana w rezultatach „Wzrost wiedzy z zakresu działalności ngo”. Fotorelacja oraz informacja z działania zamieszczona jest na stronie Fundacji https://www.flzb.lbl.pl/d/o_fundacji/aktualnosci/567

21 marca 2020r. Zespół Projektowy na spotkaniu powołał planowany w projekcie Biłgorajskie Centrum Obsługi Wolontariatu który otrzymał skróconą nazwę Centrum Rozwoju Wolontariatu. Centrum zakładała działania: organizacyjne, doradcze, wsparcie finansowe polegające na pokrycie kosztów działań woluntarystycznych, oraz wsparcie w tworzeniu partnerstw i koalicji na rzecz konkretnych działań woluntarystycznych. Koordynatorem Centrum została Iwona Dubińska. Centrum z uwagi na pandemię podjęło intensywną pracę realizując następujące działania:
1. Zbiórka na respirator - zbiórka i zakup do Biłgorajskiego szpitala kowidowego respiratora za 62.000zł
2. Konkurs Ziarna Wolontariatu - konkurs z nagrodami dla najbardziej aktywnych wolontariuszy roku 2020 powiatu
Biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.
3. Akcja Paczka z Fundacją - zbiórka pieniędzy i darów rzeczowych w ramach akcji szlachetna paczka dla potrzebującej
rodziny z Biłgoraja.
4. Akcja Serce Fundacji - zbiórka funduszy, zakup i ustawienie serca na nakrętki w Biłgoraju. Dochód za nakrętki
przekazywane będą osobom chorym z naszego regionu.
16 grudnia 2020 roku Centrum zorganizowało warsztaty on-line dla wolontariuszy pt. "Jak budować przekaz medialny akcji
woluntarystycznych". Warsztaty poprowadziła Gabriela Figura – dziennikarka (BTK, Kwartalnik Tanew), animatorka kultury
także trenerka z zakresu komunikacji interpersonalnej/ kreatywności/ wystąpień publicznych.
W programie warsztatów zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Jak budujemy skuteczny przekaz, czyli konstruujemy informację prasową, którą wszyscy będą chcieli przeczytać i której
treść zostanie zrozumiana.
2. Dziennikarstwo telewizyjne – podstawowe informacje, czyli co to jest off, przebitka i setka.
3. Na co trzeba zwrócić uwagę przy realizacji nagrań: jak ustawić kadr, balans bieli, oświetlenie itp.
4. Najczęściej popełniane błędy podczas nagrań wypowiedzi, czyli czego się wystrzegać w formie i treści.
5. Autoprezentacja przed kamerą, czyli o tym jak najlepiej wykorzystać swój czas antenowy.

Obecnie Fundacja prowadzi indywidulane doradztwo oraz szkolenia dla lokalnych NGO i Wolontariuszy. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje i wsparcie oferowane w ramach ni niejszego projektu!!!

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl