Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Inkubator Organizacji Pozarządowych

W okresie od 15 maja do 31 grudnia 2009 r. Fundacja prowadziła projekt "Inkubator Organizacji Pozarządowych", współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zgodnie z umową dotacji nr 337 _I z dnia 14 sierpnia 2009 r. na kwotę 66.100 zł.
Głównym celem projektu był rozwój potencjału organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez profesjonalizację ich działań, zwiększenie zainteresowania społeczeństwa i lokalnych władz wspólnym rozwiązywaniem problemów.
W ramach projektu zostały przeprowadzone m.in. następujące działania:
1. Opracowanie i wydanie publikacji "X lat Fundacji FLZB".
2. W dniu 6 czerwca 2009r. odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych
3. W ramach projektu odbyło się 5 szkoleń dla 28 osób działających w organizacjach pozarządowych. Każde szkolenie trwało 8 godzin łącznie 40h.
4. Został wydany newsletter o organizacjach pozarządowych w formie papierowej jako dodatek do bezpłatnej gazety "Nowa Wieść".
5. Uczestnicy szkoleń wyjechali na wyjazd integracyjno - szkoleniowy do Bałtowa.
6. Był prowadzony punkt informacyjno - doradczy dla organizacji pozarządowych. Udzieloną łącznie 60h konsultacji.
7. 29 października 2009r. zostało zorganizowane seminarium "Perspektywy rozwoju współpracy samorządów i organizacji pozarządowych" w Urzędzie Gminy Biłgoraj
8. Została zaktualizowana i rozbudowana baza danych o organizacjach pozarządowych z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec w internetowej bazie danych www.organizacje.lbl.pl.

Raport z ewaluacji projektu

Strategia promocji organizacji pozarządowych na lata 2010-2013

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl