Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Profesjonalna Fundacja lepiej służy ludziom

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Fundacja prowadziła projekt "Profesjonalna Fundacja lepiej służy ludziom", finansowany ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu "V4 Community Foundation Maturity Program" Charles Steward Mott Fundation i CEE TRUST zgodnie z umową dotacji nr 34/V4-PL/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. na kwotę 30.183 zł.

Głównym celem projektu był rozwój kapitału ludzkiego Fundacji FLZB. W ramach projektu zostały przeprowadzone m.in. następujące działania:

  1. Na okres 3 lat został zatrudniony Maciej Mulawa na stanowisku specjalista ds. rozwoju.
  2. Została zorganizowana akcja promocyjna wśród stypendystów, mająca na celu pozyskanie nowych wolontariuszy - akcja została przeprowadzona w styczniu i lutym 2009r. po przez rozmowy telefoniczne i spotkania indywidualne z wszystkimi obecnymi stypendystami (53 osoby). W akcji promocyjnej 1% wzięło udział 31. W przygotowanie i pomoc w 10-leciu wzięło udział 6 stypendystów.
  3. W miesiącach luty-marzec zostały przeprowadzone rozmowy fundraisingowe wśród wszystkich Wójtów i Burmistrzów powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec (15 rozmów) w wyniku czego otrzymano dotacje od samorządów w wysokości 18 000 zł na program Działaj Lokalnie. Udało się pozyskać deklarację wsparcia tego programu w przyszłym roku w wysokości co najmniej 25 000 zł. Przeprowadzono w miesiącach marzec - maj 5 spotkań z przedstawicielami biznesu w wyniku czego udało się pozyskać 2 000zł z ZCB Markowicze S.A. na program Działaj Lokalnie.
  4. Została zorganizowana impreza integracyjna dla wolontariuszy podczas obchodów 10-cio lecia Fundacji FLZB, mająca na celu podniesienie ich stanu wiedzy na temat działań fundacji, możliwości ich współpracy i zacieśnienia więzi z Fundacją.
  5. Zorganizowanie 10 - lecia Fundacji - impreza została zorganizowana 6 czerwca 2009r. Jedna część otwarta dla mieszkańców na stadionie OSiR w Biłgoraju oraz impreza dla Darczyńców Fundacji w Pawilonie przy Leśnym Ośrodku Szkoleniowo Edukacyjnym Sosna w Biłgoraju.
  6. Zostało przeprowadzonych 15 rozmów fundrisingowych. W wyniku czego udało się pozyskać nowych darczyńców Fundacji: firmę Model Opakowania Sp. z o.o. i firmę PUHP ATOS Eksport-Import Tadeusz Skakuj.
  7. Wydawano 4 newslattery w tym jeden w wersji papierowej jako dodatek do gazetki reklamowej "Nowe Wieści". Wszystkie zostały rozesłane drogą mailową do organizacji pozarządowych w pow. biłgorajskim, bibliotek, szkół, Urzędów Miast i Gmin. Została wydana publikacja X-lat Fundacji FLZB.
  8. 6 grudnia została zorganizowana zbiórka mikołajkowa na stypendia.
  9. Została opracowana nowa strona internetowa Fundacji FLZB www.flzb.lbl.pl
  10. Został utworzony Fundusz Rozwoju z kapitałem żelaznym 10 000 zł (z nagrody ARF w Polsce). Fundusz będzie zabezpieczeniem pokrycia kosztów administracyjnych w przypadku braku realizowanych projektów społecznych z innych środków.
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl