Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Działaj lokalnie

"Działaj Lokalnie VII"

W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane były projekty, które inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Działaj Lokalnie VII" obejmował trzy edycje konkursów: XX Konkrs Grantowy 2010, XXI Konkurs Grantowy 2011 i XXII Konkurs Grantowy 2012. Projekty realizowanebyły między majem, a listopadem danego roku. Łącznie rozdysponowano kwotę 168.000 zł na dofinansowanie 49 projektów. Konkurs dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizacją programu zajmowała się Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. www.dzialajlokalnie.pl

"Działaj Lokalnie VI"

Celem Programu "Działaj Lokalnie VI" było wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. "Działaj Lokalnie VI" obejmował dwie edycje konkursów: XVIII Konkrs Grantowy 2008 i XIX Konkurs Grantowy 2009. Projekty realizowane w obu edycjach rozpoczęły się w maju, a zakończyły w październiku danego roku. Łącznie rozdysponowano kwotę 101.420 zł na dofinansowanie 27 projektów. Konkurs dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizacją programu zajmowała się Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. www.dzialajlokalnie.pl

"Działaj Lokalnie V"

Celem Programu "Działaj Lokalnie V" była aktywizacja organizacji pozarzadowych i inicjatyw obywatelskich do działania na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wsi i małych miast. "Działaj Lokalnie V" obejmował dwie edycje konkursów: XV Konkrs Grantowy 2004 i XVI Konkurs Grantowy 2005. Projekty realizowane w pierwszej edycji rozpoczęły się w maju, a zakończyły 30 listopada 2006 roku. Druga edycja "DL V" czyli realizacja XVI Konkursu Grantowego przebiegała od kwietnia do września 2007 roku. Łącznie rozdysponowano kwotę 81.000 zł na dofinansowanie 25 projektów. Konkurs dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizacją programu zajmowała się Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. www.dzialajlokalnie.pl

"Działaj Lokalnie IV"

Celem Programu "Działaj Lokalnie IV" była pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. "Działaj Lokalnie IV" obejmował dwie edycje konkursów: XIII jesienną 2004 i XIV wiosenną 2005. Projekty realizowane w jesiennej edycji rozpoczęły się w styczniu 2005 roku, a zakończyły 30 czerwca 2005 roku. Druga edycja "DL IV" czyli realizacja XIV konkursu grantowego przebiegała od czerwca do listopada 2005 roku. Łącznie rozdysponowano kwotę 93.000 zł na dofinansowanie 26 projektów. Konkurs dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizacją programu zajmowała się Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. www.dzialajlokalnie.pl

"Zbieramy dla zmiany" – "Działaj Lokalnie III"

Program realizowany w ramach "Działaj Lokalnie III" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt ten rozpoczął się 1 stycznia a zakończył się 31 maja 2004r. Skierowany był do uczniów szkół. Przeprowadzone zostały szkolenia z fundraisingu, autoprezentacji. W ramach warsztatów grupom młodzieży przedstawiono przykładowe pomysły na zbieranie funduszy, możliwości zbierania, praktycznego doświadczenia w ramach wolontariatu. Warsztaty prowadziła Agnieszka Otto-Borowy, koordynator Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i trener TOT. Obejmowały one 100 godzin podzielonych pomiędzy grupy w zależności od ich potrzeb. Odbywały się na terenie poszczególnych szkół. W sumie uczestniczyło w nich 58 młodych osób oraz zainteresowani nauczyciele. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów szkoleniowych. Zostały też wydrukowane materiały promocyjne wykorzystywane przez młodzież podczas fundraisingu. W rezultacie utworzono Uczniowski Fundusz Oświaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju. Młodzież samodzielnie zebrała 7.244,38zł 8 czerwca na posiedzeniu Rady Fundacji podjęta została uchwała na mocy, której Uczniowski Fundusz Oświaty oficjalnie rozpoczął działalność. W jego zarządzie zasiądą najaktywniejsi przedstawiciele grupy. Podsumowanie projektu odbyło się na "Targach Młodych" 1 czerwca na placu przy scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Festyn odbył się podczas Dnia Dziecka, zorganizowano wiele konkursów i atrakcji dla najmłodszych jego uczestników. Najpiękniejsze stoiska zaprezentowały L.O. im ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju. Za swój trud obie grupy otrzymały "słodką" nagrodę, którą szybko rozdali odwiedzającym ich stoiska dzieciom. Podczas uroczystości na scenie letniej wręczone zostały certyfikaty dla uczestników spotkania, oficjalnie przekazano nagrody w konkursie szkół oraz listy gratulacyjne dla rodziców i dyrektorów placówek biorących udział w projekcie. W działania zaangażowało się ok. 7700 osób. Byli to uczniowie szkół, pracownicy Biłgorajskiego Centrum Kultury, pracownicy i goście Fundacji Kresy 2000, okoliczni artyści. www.dzialajlokalnie.pl

"Działaj Lokalnie II"

W maju 2002 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 55.000 zł ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Działaj Lokalnie II" prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem tego projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wsi i małych miast. Łączna kwota jaka została przeznaczona na dofinansowanie organizacji biorących udział w tym programie to 74.630 zł. W ramach "Działaj Lokalnie II" przeprowadzono VII i VIII Konkurs Grantowy, w których wsparto razem 22 projekty.

"Działaj Lokalnie"

W ramach Programu "Działaj lokalnie" ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej uzyskała dofinansowanie w kwocie 39.300 zł na realizację projektu "Ośrodek Agroturystyki i Integracji w Dylach". Celem projektu, realizowanego w pierwszej połowie 2001 roku, było przygotowanie (opracowanie dokumentacji i programu działania Ośrodka) do powstania w powiecie biłgorajskim, w Dylach, Ośrodka Turystyki i Integracji. Ośrodek będzie służył rozwojowi zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych oraz wspieraniu rozwoju lokalnego terenów wiejskich. Projekt realizowany był przy współpracy Towarzystwa Opieki nad Dziećmi Niepełnosprawnymi w Biłgoraju, Urzędu Gminy Biłgoraj, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. W ramach projektu zrealizowano w Dylach imprezę integracyjną - Dzień Dziecka. Sponsorami imprezy byli: PPHU Wach, G. Futymski, J. Dzido, T. Spustek, Z. Kotowski, M. Kulanica, T. Szcząchor, J. Nieściór, K. Szcząchor, A. Wasąg. W organizacji pomagali nauczyciele i uczniowie z LO im. ONZ i ZSzZ nr 1 w Biłgoraju.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl