Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Kobieta aktywna

Od kwietnia do września 2007 r. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej realizowała projekt pt. "Kobieta aktywna". Został on dofinansowany ze środków publicznych Miasta Biłgoraja. Głównym celem tego projektu było zachęcenie kobiet mających problemy rodzinne, kobiet bezrobotnych, niepełnosprawnych i samotnych matek, do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Kobiety, które stykają się w rodzinach z problemem alkoholowym lub wobec których stosowana jest przemoc, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji psychicznej i materialnej. Czują się zagubione, bezradne i spychane na margines życia społecznego. Projekt zakładał cykl 6 warsztatów edukacyjno-informacyjnych, których tematykę poświęcono głównie sposobom zapobiegania i umiejętnościom przeciwdziałania patologiom, a także dyskryminacji kobiet. Trenerami były osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego tematyką projektu.

"Przełamywanie barier psychologicznych i środowiskowych";
"Jak uzyskać niezależność ekonomiczną";
"Nowoczesne sposoby komunikacji";
"Grupy samopomocowe oraz pisanie wniosków o dotacje";
"Ochrona przed przemocą" cz. 1;
"Kobiety w życiu społecznym i gospodarczym";
"Ochrona przed przemocą" cz. 2.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl