Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Przeciwdziałanie patologiom społecznym

W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 6.000 zł ze środków publicznych będących w dyspozycji Burmistrza Miasta Biłgoraja Fundacja przystąpiła do realizacji projektu "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka chorób powodowanych uzależnieniami poprzez zakup sprzętu profilaktyczno-diagnostycznego - USG". Projekt realizowany był od września do grudnia 2005r. Beneficjentami programu były osoby uzależnione i nadużywające alkoholu lub środków odurzających oraz ich rodziny.
Zakupiony przez Fundusz Zdrowia aparat USG został uroczyście przekazany na podstawie umowy użyczenia (15 grudnia, o godz. 15 na oddziale Chirurgii SP ZOZ Biłgoraj). Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych, lokalnego biznesu, darczyńcy i media. W 2005 roku zakupione USG umożliwiło przeprowadzenie badań ponad 130 osób w wieku od 5 do 80 lat, mieszkańców miasta Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego. W rezultacie przeprowadzonych badań wyłoniono 20 osób, które zostały skierowane na dalsze leczenie. Dzięki wczesnej diagnozie zwiększyła się znacznie ich szansa na powrót do zdrowia. Badania profilaktyczne uzależnień prowadzone będą w dalszym ciągu.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl