Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Kampania ekologiczna

Projekt "Kampania ekologiczna" został dofinansowany przez Global Found for Community Foundations w ramach umowy 06/15-ECA-53 kwotą 9.000$. Realizacja projektu odbywa się od 1 maja do 31 grudnia 2015r.

 

Projekt dotyczy realizacji kampani ekologicznej w ramach której przeprowadzimy działania proekologiczne takie jak:

- wydarzenie w przestrzeni SOWA (segregacja śmieci 4 grudnia 2015r.),

- konkurs pro-ekologiczny na sprzątanie zaniedbanych miejsc w okolicy Biłgoraja - http://flzb.lbl.pl/d/o_fundacji/aktualnosci/387

- zawiązanie wydzielonego funduszu proekologicznego - Fundusz został powołany uchwałą Rady Fundacji nr IX/3/2015 z dnia 6 października 2015 roku

- utworzenie strony www poświęconej ekologii - www.ekobilgoraj.lbl.pl

- wystawa nt. segregacji śmieci w przestrzeni SOWA

The project concerns the implementation of the environmental campaign in which will carry out ecological activities such as:

-"A Day of A Tree" (30 June 2015) – Happening was organized in the biggest park in Biłgoraj which was promote taking care of the greenery both in the town and outside of it. Promotion and education within the range of taking care of the greenery, plants and their role in the local eco-system.

-"A Responsible Tourist and Inhabitant" (1July - 30 September 2015) –  The action of cleaning the places associated with relaxation (playgrounds, parks in Biłgoraj, cycle tracks etc).Promotion of ecological voluntary was services and appropriate behavior in places connected with relaxation. Within the confines of this activity we was conduct a contest for finding and taking photographs of the most littered and neglected public places. The most efficient groups of volunteers as a result of voting was awarded with some small rewards.

-"Rubbish- what to do with it " (1-30 September 2015) – The action was promoting rubbish segregation, collection of biodegradable waste, returning of the old electronic devices to proper companies and finally promotion of not burning the rubbish etc. Within the confines of this action 93 volunteers was visit the inhabitants of Biłgoraj and the suburbs distributing the leaflets which aim is to promote litter segregation and not burning the rubbish.

-"Buy Responsibly" (1 October - 30 November 2015) – The action was promoting a multiple usage of ecological shopping bags, purchasing the products not tested on animals. Promotion of multiple usage packaging,  the ecological ones such as glass bottles. Promotion of purchasing energy saving equipment etc. Within the confines of this activity the volunteers was reward with a small ecological gadgets the buyers from huge supermarkets who bring their own shopping bags and choose the products in a multiple usage and ecological packaging.

- "Ecological Fund" (1 - 31 December 2015) – we was organize a 3 meetings of partners during which  we will sign a formal document about setting up a new Ecological Fund.

- All the activities included in the project  was be supported by an outside exhibition set in the town centre (Solidarność Park) at the Foundation main office. The exhibition was be an important promoting element of the current activities included in the project as it was be set in a place visited by the youth both during the day and night. 

- another part of the project was creating a Web site (http://www.ekobilgoraj.lbl.pl/). Its main aim was to promote and inform  about the activities associated with the project. Now the site inform and promote the activity of the New Ecological Perpetual Fund.

- another element of the project was be making a short film promoting the ecological approach (https://www.youtube.com/watch?v=pqFBGMKZ-Qk)

 

 Projekt realizowany jest w ramach grantu otrzymanego z Global Found.

 

 

Konkurs ekologiczny

Wyniki konkursu "Posprzątajmy nasz kawałek świata" Miejsca które zostały posprzatane to: Droga do rezerwatu Obary, droga Dąbrowica - Ciosmy, tereny zielone między osiedlem Bagienna a ul. Targowa, Tereny należące do SOS Wioski Dziecięce, Okolice miejscowości Zagumnie, Tereny wzdłuż rzeki Łada, okoliczne lasy biłgorajskie.

Ogłoszenie konkursu "Posprzątajmy nasz kawałek świata"

Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców Biłgoraja i okolic na problem śmieci w miejscach publicznych oraz zachęcenie do sprzątania takich miejsc, nie czekając aż zrobią to inni np. odpowiednie służby czy instytucje państwowe.

Adresaci konkursu:
Grupy formalne i nieformalne składające się z od 3 do 10 osób (koła wolontariackie, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, uczniowie).

Zasięg terytorialny:
Miasto i gmina Biłgoraj oraz obszary przyległe.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia (do pobrania dole na stronie). Ponadto uczestnicy konkursu obowiązani są do wykonania i dostarczenia do organizatora konkursu zdjęć/filmów prezentujących sprzątane miejsce przed, w trakcie i po jego sprzątaniu.

Terminy:
Ogłoszenie konkursu: 30 września 2015r.
Przyjmowanie zgłoszeń i sprzątanie miejsc publicznych: 1 - 22 października 2015 r. - PRZEDŁUŻAMY DO 30 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Ocena i wręczenie nagród grupom formalnym i nieformalnym: 22- 31 października 2015 r.
 

Więcej szczegółów w REGULAMINIE (do pobrania dole na stronie)


Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Partnerem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju. Konkurs realizowany jest w ramach grantu otrzymanego z Global Found.

Partnerzy

Projekt realizowany jest w ramach grantu otrzymanego z Global Found.

We are a society that helps developing countries through donations to schools, hospitals, universities, etc. Your donations will be tax deductible.

www.globalfound.org

Partnerem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest następcą prawnym przekształconego w nią Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Podstawą przekształcenia była uchwała Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 grudnia 1991r. w sprawie wyboru formy organizacyjno - prawnej przekształcenia. W wyniku przekształcenia, od 1 lipca 1997r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Miasto Biłgoraj.

http://www.pgk.bilgoraj.pl

Partnerem konkursu jest Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne w Biłgoraju

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. powstało w wyniku działań lokalnych partnerów oraz uczestnictwie w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działamy w segmencie usług w dwóch branżach: sprzątanie i mycie samochodów. Celem przedsiębiorstwa jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Współpracujemy z wieloma firmami i jednostkami administracji publicznej. Posiadamy wyszkolony personel oraz nowe zaplecze sprzętowe. Dostosowujemy się do nowych wymagań rynku , aby wykonać dla Państwa każdą usługę czystościową.

http://www.bps.lbl.pl/

 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl