Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Bądź partnerem - daj szansę

Phare ACCESS 2000 - "Bądź partnerem - daj szansę"

Fundacja Fundusz Lokakny Ziemi Biłgorajskiej od września 2002 do września 2003 roku jako członek Sieci Lokalnych Organizacji Filantropijnych realizuje partnerski projekt pt. "Bądź partnerem - daj szansę", który uzyskał akceptację Funduszu Współpracy. Partnerami przy realizacji Projektu są następujące Fundusze w Polsce:
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii, Kielce (wnioskodawca i prowadzący projekt)
Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną", Lidzbark Warmiński
Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny", Sokółka
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Stara Bystrzyca
Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego, Leżajsk
ORGANIZACJA PARTNERSKA ZE SŁOWACJI: Fundacja Zdrowe Miasto - Bańska Bystrzyca

Celem projektu było aktywizowanie jednostek i grup pozostających na marginesie życia społecznego poprzez zwiększanie zaangażowania sektorów: administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych w tworzeniu i finansowaniu programów społecznych na rzecz tych grup w różnych środowiskach. Bezpośrednimi beneficjentami działań projektu były grupy znajdujące się na marginesie życia społecznego z 7 społeczności lokalnych uczestniczących w realizacji projektu.
W grudniu 2002 została przeprowadzana w ramach projektu ankieta diagnozująca lokalne problemy społeczne. Ankietę przeprowadzono na 400 mieszkańcach Biłgoraja. Wstępne wyniki analizy wskazały, że największym problemem nurtującym społeczeństwo Biłgoraja jest problem bezrobocia dotykający głównie młodych - absolwentów szkół średnich. Na podstawie ankiet przeprowadzonych w 7 społecznościach w których prowadzony był projekt powstało raport "Bądź partnerem - daj szansę. Diagnozowanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych". Opracowaniem modeli rozwiązujących wyłonione problemy zajęły się powołane Lokalne Koalicje złożone z przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców i liderów społeczności lokalnych. W następnym etapie lokalne Koalicje wypracowały wspólny model tworzenia i realizacji lokalnego programu aktywizującego społeczności pozostające na marginesie życia, który był powielany na terenie Polski i Słowacji.
W czasie trwania projektu w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej działał Punkt Poradnictwa Obywatelskiego. Osoby potrzebujące pomocy mogły skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, prawnika, specjalisty ds. przedsiębiorczości, itd. Z porad Punktu korzystały również organizacje pozarządowe, które są zaangażowane w rozwiązanie problemów społecznych w naszym mieście. Prowadzone były także bezpłatne szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. pisania wniosków o dotacje, pracy wolontariuszy w organizacji pozarządowej, prowadzenia sponsoringu lokalnego, efektywnej współpracy z dziennikarzami itp.

"Bądź partnerem - daj szansę" Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (PHARE ACCESS)

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl