Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Klub stypendysty

Projekt realizowany był w okresie od lipca 2002 do lutego 2003 roku (przy wsparciu finansowym w kwocie 14.700 zł ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach programu "Równać szanse" za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży). Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich, poprzez większe zaangażowanie stypendystów w aktywną pomoc słabszym kolegom w nauce, aktywne pozyskiwanie środków na stypendia, usprawnienie przepływu informacji, promocję Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego i jego stypendystów. W ramach projektu stworzona została podręczna biblioteczka, BARR S.A. udostępniła stypendystom pracownię komputerową, odbywały się zajęcia z obsługi komputera, wykorzystania internetu w nauce. Odbyły się spotkania i debaty na temat wyrównywania szans i wykorzystania możliwości zdolnej młodzieży. Prowadzone były w szkołach we Frampolu i Aleksandrowie treningi psychologiczne. Zainicjowane zostało wydawanie międzyszkolnej gazetki (Ś)VIRUS, która jest wydawana w dalszym ciągu bez udziału Fundacji. 12 lutego 2003r. odbyła się w sali konferencyjnej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju debata na temat "Co w Powiecie Biłgorajskim można i należy zrobić, by skutecznie wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży?". W debacie udział wzieli przedstawiciele samorządów, władze oświatowe, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów szkolnych, redaktorzy gazetek szkolnych, przedstawiciele jednostek młodzieżowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i rodzice, którym bliska jest tematyka wyrównywania szans edukacyjnych. Pomysł Biłgorajskiego Klubu Stypendysty spodobał się i w wielu miastach Polski powstają podobne kluby (Sokółka, Nidzica, Rzeszów, Elbląg).

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl