Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO

Projekt dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego w latach 2014 - 2016. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi: szkolenia, doradztwo, animacja oraz dodatkowe konkursy dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo

W ramach projektu planujemy zorganizowanie trzech konkursów grantowych na terenie woj. lubelskiego. Konkurs poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla każdego powiatu woj. lubelskiego mobilnego animatora. Jego zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście).

W ramach projektu zaoferujemy wsparcie:

- Animacyjne

- Grantowe

- Konsultacyjne i szkoleniowe

Więcej informacji na www.lubelskielokalnie.lbl.pl

 

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl