Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Nowe Technologie Lokalnie

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej bierze udział w programie „Nowe Technologie Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem programu „Nowe Technologie Lokalnie” jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w społecznościach lokalnych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). Program adresowany jest do organizacji pozarządowych z małych miejscowości i ma pomóc im w lepszym zorientowaniu się w możliwościach zastosowań ICT i świadomym wyborze najbardziej odpowiednich do profilu organizacji. W rezultacie zaś przyczynić się do usprawnienia i unowocześnienia ich sposobu działania.

We wrześniu i październiku 2012 r. przedstawiciele Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej brali udział w specjalistycznych szkoleniach z obszaru zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szkolenia okazały się bardzo interesujące i przydatne. Uzyskaliśmy wiedzę na temat jak wykorzystywać możliwości jakie dają nam nowe technologie w pracy, a także w codziennym życiu. Teraz wykorzystujemy tą wiedzę w naszej organizacji i namawiamy każdego do zapoznania się z tym programem.

  

W ramach projektu została powołana sieć Mobilnych Doradców ICT, którzy będą świadczyć pomoc w zakresie diagnozy potrzeb i inspiracji do zastosowań nowych technologii wśród organizacji pozarządowych. Mobilni Doradcy są wspierani przez sieć specjalistów z różnych dziedzin, którzy doradzają im w rozwiązywaniu problemów.


Nieodpłatnego wsparcia doradczo-technicznego w obszarze stosowania nowych technologii na terenie naszego powiatu będzie świadczyć Natalia Ciosmak – Mobilny Doradca ICT. Wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane wsparciem ze strony Mobilnego Doradcy, chcące zapoznać się z możliwościami jakie dają technologie i wykorzystywać je w codziennej pracy mogą skontaktować się na: natalia.ciosmak@technologielokalnie.pl.

Do głównych zadań Mobilnego Doradcy należą:

 WSPARCIE TECHNICZNE IT w obszarze ICT dla organizacji po¬zarządowych

  • Doradztwo i szkolenie potencjalnych użytkowników rozwią¬zań ICT. 
  • Doradztwo w naprawianiu i instalacji sprzętu. 
  • Doradztwo w konfigurowaniu oprogramowania oraz rozwią¬zywaniu problemów technicznych. 

DORADZTWO STRATEGICZNE w zakresie ICT

  • Przeprowadzanie audytów technologicznych aktualnie posiadanego sprzętu oraz systemów ICT w organizacji. 
  • Doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia strategii ICT w organizacji. 

COACHING I NETWORKING ICT 

  • Łączenie podobnych potrzeb różnych organizacji wokół wspólnych rozwiązań ICT. 
  • Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk ICT pomiędzy podmiotami. 

czyli jest trochę: 

Doradcą – by podpowiedzieć; 

Konsultantem – by wytłumaczyć działanie; 

Trenerem – by szkolić zainteresowanych; 

Psychologiem – by wysłuchać i zrozumieć; 

Animatorem – by łączyć i inspirować do wspólnego działania działające lokalnie organizacje; 

Partnerem – do którego możemy się zwrócić, gdy potrzebujemy „pierwszej pomocy 

 

Więcej informacji o programie na:

http://technologielokalnie.pl/

http://technologielokalnie.ning.com/ - portal poświęcony osobom, które już teraz wykorzystują lokalnie technologie informacyjno-komunikacyjne lub chcą uczyć się od innych jak to najlepiej robić

www.facebook.com/Nowe.Technologie.Lokalnie – Nowe Technologie Lokalnie i na facebook’u 

Wszelkie pytania dotyczące programu oraz udziału Państwa organizacji w programie prosimy kierować bezpośrednio do Mobilnego Doradcy na: natalia.ciosmak@technologielokalnie.pl

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl