Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Przestrzeń S.O.W.A. w BiłgorajuProjekt Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju (S - Solidarni, O - Otwarci, W - Wolni, A – Aktywni) ma na celu utworzenie w Biłgoraju, w Parku Solidarności dla mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej, organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek, instytucji kultury miejsca wraz z całym zapleczem technicznym, w którym aktywne organizacje, grupy młodzieżowe, zespoły folklorystyczne, ośrodki kultury, biblioteki, grantobiorcy Programu „Działaj Lokalnie” będę mogli zaprezentować swoją działalność, porozmawiać z mieszkańcami, prowadzić akcje i kampanie integrujące, zbierać fundusze na działalność, pozyskiwać zwolenników i wolontariuszy, uczyć demokracji i budować lepsze więzi ze społecznością lokalną, wzmacniać kapitał społeczny.
Projekt "Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S -Solidarni, O - Otwarci, W - Wolni, A – Aktywni)" współfinansowany jest ze środków programu Lokalne Partnerstwa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na projekt otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 000 zł.

 

 

W 2014 roku otrzymaliśmy grant w wysokości 20.000 zł na kontynuacje projektu.

Kontynuacja polega na organizacji: konkursu woluntarystycznego dla młodzieży, wystaw i imprez planowych (np. Wieczór Darczyńcy).


Przestrzeń SOWA będzie pełnić następujące funkcje:
• publiczny plac do organizacji różnego rodzaju otwartych imprez dla mieszkańców regionu np.: zbiórki publiczne, wydarzenia muzyczne, imprezy promocyjne, wystawy itd.
• miejsce spotkań, zabaw i odpoczynku dla mieszkańców regionu.
• informacja o regionie, działaniach NGO i partnerów, oraz ważnych wydarzeniach.

 
Przestrzeń SOWA jest projektem partnerskim, zrzeszającym szkoły, samorządy, organizacje, firmy, biblioteki oraz osoby prywatne. Liderem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, a jego głównymi partnerami są:
- Gmina Miejska Biłgoraj
- Gmina Wiejska Biłgoraj
- Gmina Zwierzyniec
- Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju
- Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”
- Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli
- Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu
- Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego
- Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju
- Biłgorajska Telewizja Kablowa
- Gazeta Lokalna - NOWA biłgorajska
- Stowarzyszenie Noodles stage
- Zakład Usług Technicznych „Arpot”

Etapy realizacji projektu „Przestrzeń SOWA w Biłgoraju”:


I Etap: Kampania Fundraisingowa (wrzesień 2012 – wrzesień 2013)
Korzystając z doświadczenia fundraisingowego Rady Fundacji oraz Partnerów projektu powołaliśmy zespół fundraisingowy w składzie: Paweł Furmanek, Zbigniew Zając, Marzena Chmiel, Mirosław Dudko oraz Marian Klecha. Zespół będzie miał za zadanie opracować plan fundraisingowy oraz go zrealizować. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do członkostwa i wsparcia Zespołu. Kampania Fundraisingowa ma na celu pozyskiwanie darowizn na zakup nowej fontanny, małej architektury oraz wykonanie prac w parku, które nie są w całości finansowane z projektu. Zostało już przeprowadzonych kilka rozmów fundraisingowych. Obok partnerów projektu zaangażowanie finansowe w projekt wyraziło kilka biłgorajskich firm.


II Etap: Budowa Przestrzeni SOWA (marzec – wrzesień 2013)
W ramach przebudowy Parku Solidarności został powołany Zespół Projektowy, w skład którego wchodzi: Regina Koszel, Agnieszka Potocka, Łukasz Makoś, Andrzej Kupryjaniuk, Mariusz Wołoszyn, Andrzej Furmanek oraz Krzysztof Potocki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do członkostwa i wsparcia Zespołu. Już teraz trwają prace nad opracowaniem projektu technicznego oraz konsultacje ze specjalistami i samorządem. Na wiosnę planujemy rozpoczęcie prac budowlanych polegających na:
1. Demontażu starej fontanny.
2. Usunięciu starej kostki i niektórych nasadzeń z terenu parku. W zależności od uzyskanych materiałów (kostka brukowa, podbudowa) prace będą wykonywane na terenie całego parku lub tylko części (do skrzyżowania alej)
3. Położeniu kostki na placu.
4. Wykonaniu nasadzeń.
5. Montażu nowej fontanny, ławek oraz stolików. Odmalowanie starych ławek.
6. Wykonaniu tablic informacyjno – promocyjnych (Miasta Biłgoraj, Gminy Biłgoraj, Gminy Zwierzyniec).
Już wkrótce przedstawimy Państwu opracowaną koncepcję Przestrzeni SOWA, która zawierać będzie takie elementy jak:
- odnowiony plac, na miejscu starej fontanny znajdujący się przy scenie
- element wodny – będzie to prawdopodobnie fontanna kulowa lub inna
- odnowiona zieleń – krzewy, drzewa, kwiaty
- mała architektura – miejsce do odpoczynku, np. okrągłe stoły z ławkami

III Etap: Organizacja imprez, akcji i kampanii w Przestrzeni S.O.W.A. (od maja 2013).
 Już 23.09.2012r startujemy z imprezami w Przestrzeni S.O.W.A. Głównymi organizatorami wydarzeń i imprez oprócz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej będą nasi partnerzy: Stowarzyszenie Noodles stage, Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju, Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”, Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli, Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu, którzy zorganizują przynajmniej 1 wydarzenia (akcja, kampania, impreza, koncert) w ciągu roku. Mobilna scena wraz z nagłośnieniem wykorzystywana podczas imprez będzie zakupiona w ramach projektu. Przestrzeń SOWA wraz z zapleczem technicznym będzie służyła całej społeczności Powiatu Biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec (szkołom, organizacjom pozarządowym, bibliotekom, grupom nieformalnym, zespołom). Organizacją wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w Przestrzeni S.O.W.A. zajmie się Zespół Organizacyjny powołany w ramach projektu w składzie: Maciej Mulawa - Fundacja FLZB, Andrzej Klucha - Stowarzyszenie Noodles Stage, Adrian Łobacz - Gazeta NOWA, Gabriela Figura - BTK, Agnieszka Neuman - Lipińska - Gimnazjum im. S. Batorego w Biłgoraju oraz Fundacja KRZYK, Celina Skromak - GOK, Grażyna Kawka - Gimnazjum im. R. Zamoyskiej w Zwierzyńcu, Zofia Nizio - Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli.

W celach uzyskania więcej informacji, konsultacji czy podzielenia się swoimi pomysłami zapraszamy do siedziby Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.ące informacje dotyczące projektu znajdziecie na: sowabilgoraj.blogspot.com/

 

 

 

  

Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl