Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Aktywna i świadoma młodzież

Przez projekt "Aktywna i świadoma młodzież" chcemy włączyć młodzież do działań dzięki którym będą szukać rozwiązań ich problemów i je rozwiązywać. Dzięki temu będziemy kreować młodych liderów którzy zapewnią rozwój ziemi biłgorajskiej a młodzież będzie miała swój wkład w jakość życia lokalnej społeczności.
Chcemy aby młodzi mieszkańcy naszego regionu wchodzący w dorosłe życie (pracę zawodową) mieli podstawową wiedzę z zakresu działalności organizacji pozarządowych z ich terenu. Uważamy że taka wiedza przyczyni się do większego zaangażowania tych osób w rozwój lokalnych NGO, a dzięki temu będzie się żyło lepiej całej społeczności ziemi biłgorajskiej, co jest misją naszej Fundacji.

Etapy działań w ramach projektu:

1.Edukacja młodzieży w szkołach (styczeń – maj 2012r.) – Pierwszym etapem projektu będzie zorganizowanie zespołu oraz opracowanie prezentacji z zakresu najważniejszych informacji o naszej Fundacji i lokalnych NGO dla młodzieży (filmy, prezentacja multimedialna itd.). Następnie wspólnie ze szkołami zaplanujemy i zrealizujemy spotkania z młodzieżą podczas godzin wychowawczych. Podczas tych spotkań młodzież dodatkowo zostanie zachęcona do tworzenia swoich Funduszy Wydzielonych w naszej Fundacji (na przykładzie 3 istniejących Funduszy Wydzielonych Fundacji założonych przez inne szkoły).


2.Akcja promocyjna i fundrisingowa (czerwiec – październik 2012r.). Akcja będzie polegała na przeszkoleniu grupy młodych wolontariuszy (około 20 osób) przez pracowników Fundacji z zakresu fundraisingu. Po zaplanowaniu akcji w zespołach 3 osobowych (2 młodych wolontariuszy i opiekun) będziemy odwiedzać firmy z powiatu biłgorajskiego z prośbą o dofinansowanie kapitału  żelaznego Fundacji FLZB. Kolejnym elementem kampanii będzie skarbonka miejska – jest to idea polegająca na zbieraniu stale niewielkich darowizn na cele Fundacji FLZB. Skarbonki będą miały formę automatów ustawionych w miejscach publicznych . Każda skarbonka będzie oznakowana na jaki cel przeznaczone będą darowizny do niej wrzucone (np. na stypendium Jana Kowalskiego z Gimnazjum Nr. 5 w Biłgoraju).


3.Konkurs Grantowy dla młodzieży (listopad 2012 – maj 2013).  Konkurs odbędzie się na zasadach podobnych do idei konkursu „youth bank” (www.youthbank.org). Po akcji fundraisingowej (lokalne samorządy i firmy), zorganizujemy grupę młodych osób. Następnie przeszkolimy te osoby z zakresu realizacji konkursu grantowego i w efekcie tych przygotowań wraz z młodzieżą przeprowadzimy konkurs. Konkurs obejmie dodatkowo szkolenia z pisania i realizacji projektów oraz sporządzania sprawozdań. Planujemy przydzielenie kilku grantów w wysokości 500 – 1000 PLN.


4.Impreza podsumowująca (maj – czerwiec 2013r.) – ostatnim etapem projektu będzie zorganizowanie imprezy podsumowującej projekt. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane wyniki naszych działań projektowych. Impreza będzie miała charakter otwarty i promocyjny dla mieszkańców naszego regionu. Mamy nadzieję na zwrócenie uwagi mieszkańców Biłgoraja na wolontariat w Fundacji FLZB oraz promocję Skarbonek Miejskich i drobnych darowizn. Mamy nadzieje podczas imprezy powołać nowe Fundusze Wydzielone (założone przez np. Szkoły) i promować tą ideę wśród mieszkańców Biłgoraja.
 

Projekt "Aktywna i świadoma młodzież", współfinansowany jest ze środków otrzymanych w ramach V4 Community Foundation Maturity Program. 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl