Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Akademia Liderów

Akademia Liderów to projekt który miał na celu doskonalenie umiejętności osób pracujących w małych organizacjach pozarządowych lub planujących utworzyć takie organizacje. Projekt objął szkolenia grupowe skupione na problematyce diagnozowania środowiska, animacji dla dobra wspólnego, budowania zespołu, tworzenia partnerstw lokalnych. W ramach projektu odbył się indywidualny cykl szkoleniowy organizacji (tutoring). Tutoring polegał na indywidualnej pracy trenera (tutora) z osobą (liderem) z organizacji pozarządowej, w siedzibie organizacji tego uczestnika projektu. Tutor pełnił rolę animatora, szkoleniowca i doradcy dla danej organizacji, nadzorował działania lidera związane z tematyką szkoleń. Tutoring objął problematykę:
-identyfikacji lokalnych problemów i sposobów ich rozwiązania;
-prawną i księgową funkcjonowania organizacji;
-współpracy z lokalnym samorządem, biznesem oraz mieszkańcami.

Uczestnicy w ramach projektu wyjechali również na dwudniowy wyjazd szkoleniowo - studyjny do Bystrzycy Starej.
W ramach projektu zorganizowana została dwudniowa konferencja poświęcona wymianie doświadczeń i ukazaniu dobrych praktyk organizacji pozarządowych z Polski.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Szkolenie 1.
29 lipca g. 16.00
Moduł I "Diagnozowanie środowiska". Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy na temat technik i możliwości badania lokalnych potrzeb
30 lipca g.16.00
Moduł II "Budowanie zespołu". Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy na temat nawiązywania kontaktów i umiejętności zapoznawania się członków organizacji. Uczestnicy nauczą się jak zachęcać i koordynować ludzi pracujących w ich organizacji do wspólnego efektywnego działania.

Szkolenie 2.
12 sierpnia g. 16.00
Moduł I "Budowa dobra wspólnego". Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy czym jest dobro wspólne i jak je tworzyć.
13 sierpnia g. 16.00
Moduł II "Tworzenie partnerstwa lokalnego". Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy na temat partnerstwa, jakie są typy, jak je tworzyć, jakie są korzyści z partnerstwa.

W szkoleniach wzięło udział 21 osób.


Wyjazd szkoleniowo - studyjny do Bystrzycy Starej (25-27 sierpień 2010r.).
W ramach wyjazdu, zorganizowano sesję informacyjną na temat lokalnej działalności organizacji pozarządowych oraz wykorzystania wartości historycznych i kulturowych do podwyższenia atrakcyjności regionu. Przeprowadzono dyskusję na temat działań przyszłościowych i wspólnego podejmowania działań przez beneficjentów projektu. Odbyły się również wyjazdy szkoleniowe po okolicznych miejscowościach, podczas których uczestnicy  mogli się zapoznać z efektami zrealizowanych projektów przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, który jest wieloletnim partnerem naszej Fundacji FLZB. W wyjeździe wzięło udział 27 osób.

Indywidualny tok szkoleniowy - tutoring organizacji (sierpień - grudzień). W ramach projektu, liderzy którzy wzieli udział w projekcie zostali objęci indywidualnym tokiem szkoleń. Każdy z liderów miał przydzielonego trenera (tutora) który pracował nad jego indywidualnym rozwojem oraz rozwojem jego organizacji. Zakres pomocy udzielonej uczestnikom projektu został dopasowany do potrzeb i problemów organizacji objętych tutoringiem tzn. badanie lokalnych potrzeb, nawiązywanie trójstronnej współpracy (samorząd, biznes, społeczeństwo), kwestie finansowe funkcjonowania NGO's, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i inne. Z tutoringu skorzystało 15 organizacji pozarządowych.

Konferencja dla organizacji pozarządowych (23-24 wrzesień 2010r.). W ramach projektu została zorganizowana konferencja dla organizacji pozarządowych z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Na konferencję zostali zaproszone również organizacje pozarządowe skupione w Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce do której należy również Fundacja FLZB (razem 19 organizacji). Podczas konferencji były ukazane przykłady dobrych praktyk z realizowanych oraz zakończonych przez zaproszone organizacje pozarządowe projektów(FIO, PO KL, EFS itd.). Głównymi odbiorcami konferencji byli uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach. W konferencji wzięło udział 96 osób.

Projekt "Akademia Liderów " współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł Pobierz
Raport Ewaluacyjny Projektu Pobierz (466 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl