Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Wspieramy aktywnych

W okresie od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2011 r. Fundacja prowadzi projekt "Wspieramy aktywnych", współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach V4 Community Foundation Maturity Programzgodnie z umową dotacji nr 5/V4-PL/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku na kwotę 71 162,50 zł (25 000 USD).

Głównym celem projektu jest promocja zakładania nowych funduszy wydzielonych Fundacji przez szkoły, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe z terenu działalności Fundacji. W ramach projektu prowadzone są również działania promocyjne obecnie istniejacych funduszy wydzielonych.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl