Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Imprezy / Wieczór Darczyńcy 2015

21 listopada 2015r. w restauracji SITARSKA odbył się "Wieczór darczyńcy" zorganizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Zebranych gości, przywitała profesor Janusz Solski - przewodniczący Rady Fundacji.

wieczor_darczyncy_bilgoraj.JPG


-Nie byłoby dzisiejszego wieczoru i tej uroczystości, nie byłoby wielu działań Fundacji, gdy nie Państwo, gdyby nie nasi darczyńcy, sponsorzy, ludzie wielkiego serca, otwarci by wesprzeć w działaniach innych - mówił profesor Janusz Solski.

wieczor_darczyncy.JPG


We wrześniu 2000 roku Fundacja FLZB uruchomiła Biłgorajski Fundusz Stypendialny (BFS). Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (w porozumieniu z władzami samorządowymi) i ponadpodstawowych oraz studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mających inne szczególne osiągnięcia w szkole lub na uczelni oraz dla których pomoc finansowa jest niezbędna dla dalszego kształcenia. Właśnie o tym programie oraz Programie wprowadzonym i realizowanym przez Firmę MODEL Opakowania mówiła w swym wystąpieniu Halina Studnicka reprezentująca Zarząd Fundacji.

Wieczór Darczyńcy Fundacji FLZB

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl