Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Imprezy / Wieczór Darczyńcy 2014

22 listopada 2014r. w Biłgoraju odbył się Wieczór Darczyńcy, impreza była doskonałą okazją aby podziękować ludziom i instytucjom za wspieranie działań Fundacji FLZB i poznać nowe osoby, które zechcą wspierać działalność prospołeczną w przyszłości.

Podczas każdego Wieczoru Darczyńcy organizowana jest aukcja, z której dochód przeznaczany jest na działalność Fundacji.Podczas wieczoru udało się zebrać 12 tys. 434 zł.

irena_gadaj_fflzb.JPG

O działalności Fundacji, o sukcesach kończącego się roku, współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz podjętych przedsięwzięciach mówili m. in. Irena Gadaj prezes Zarządu Fundacji i Janusz Solski przewodniczący Rady Fundacji. -Celem fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kultury, sportu i turystyki oraz oświaty, edukacji i wychowania - podkreślała Irena Gadaj. Stąd choćby działania na polu stypendiów i konkursów wspierających młodzież.

wieczor_darczyncy_bilgoraj_2014.JPG

Beneficjentami działalności Fundacji FLZB są lokalne stowarzyszenia, fundacje, szkoły, domy kultury, kluby, a także instytucje nie nastawione na zysk, które prowadzą działalność na rzecz rozwoju i aktywizacji mieszkańców. By wesprzeć działalność ukierunkowaną na szeroko rozumianą filantropię Fundacja podczas Wieczoru Darczyńcy, na który zostali zaproszeni m. in. lokalni przedsiębiorcy, zorganizowała licytację wyjątkowych przedmiotów.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl