Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Imprezy / Majówka Dobroczynna

"IV Majówka Dobroczynna" 31 maja 2008r. o godzinie 17.00 w Nadrzeczu odbyła się Majówka Dobroczynna Fundacji FLZB. W imprezie udział wzięło 70 osób (nasi Darczyńcy). Gości przywitały Pani Izabela Łukasz (Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji) oraz Pani Irena Gadaj (Prezes Zarządu Fundacji) cytatem Jana Pawła II "Nigdy nie jest tak, aby człowiek czyniąc dobro drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością". Następnie podziękowały Darczyńcom i krótko przedstawiły osiągnięcia Fundacji FLZB. Gościem wieczoru był Pan Jarosław Chojnacki (zdj. obok). Jego koncert spotkał się z dużym aplauzem gości. W trakcie Majówki zorganizowano zbiórkę funduszy (aukcja, mini aukcja). Licytowane przedmioty zostały podarowane przez Członków Rady, Zarządu i stypendystów Fundacji FLZB.
Wpływy z aukcji darowizn wyniosły 6.520zł, natomiast z mini aukcji 1.285zł. Darowizny przeznaczone zostanie zgodnie z wolą Darczyńców na fundusze wydzielone Fundacji FLZB (UFO, stypendialny, statutowy).
Wszystkim naszym Darczyńcom, uczestnikom Majówki Dobroczynnej serdecznie dziekujemy.

"III Majówka Dobroczynna" odbyła się 21 maja 2005 r. w leśniczówce na Rapach Dylańskich. Wzięło w niej udział ponad 50 zaproszonych gości, w tym członkowie Rady i Zarządu Fundacji, lokalni biznesmeni oraz grupa gości z Ukrainy odwiedzająca w tym czasie BARR S.A. Impreza ta miała na celu promocję zdrowego stylu życia i działań Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz pozyskanie środków na zakup ultrasonografu dla biłgorajskiego szpitala. Zgromadzeni goście zostali zaproszeni na wycieczkę rowerową. Następnie wszyscy zgromadzili się przy ognisku w leśniczówce udostępnionej bezpłatnie przez Nadleśnictwo Biłgoraj. Podczas imprezy gości zabawiał zespół Dariusza Sobczaka. Dzięki hojności darczyńców na zakup USG udało się pozyskać 14.025 zł. Koszty zorganizowania III Majówki Dobroczynnej zostały sfinansowane w ramach projektu "Promocja Działań Filantropijnych" realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego i Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.[ZDJĘCIA]

"II Majówka Dobroczynna" odbyła się 22 maja 2004 r. Zorganizowana przez Pana Mirosława Dudko i Komisję Zdrowia przy Fundacji FLZB. Goście przyjechali na rowerach do Szkółki Leśnej na Rapach Dylańskich. Doskonała zabawa przy muzyce i ognisku trwała do rana. Zebrane darowizny w kwocie 1.909,06 zł przeznaczone zostaną na zakup sprzętu ratującego życie.

"Majówka Dobroczynna". Zorganizowana dnia 24 maja 2003 r. przez Komisję Zdrowia przy Fundacji FLZB na czele z Przewodniczącym Panem Mirosławem Dudko. W Majówce wzięło udział około 50 zaproszonych gości, w tym członkowie Rady i Zarządu Fundacji, lekarze i lokalni przedsiębiorcy. Impreza ta miała na celu promocję zdrowego stylu życia i działań Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Goście zostali zaproszeni na wycieczkę krajoznawczą ścieżką dydaktyczną. Niektórzy goście pokonali tą ścieżkę wyposażeni we własne rowery inni woleli zrobić to pieszo. Następnie wszyscy zgromadzili się przy ognisku w leśniczówce na Rapach Dylańskich udostępnionej bezpłatnie przez Nadleśnictwo Biłgoraj. Podczas imprezy gości zabawiał zespół "Egzotic" prowadzony przez Pana Zbigniewa Łabę. Odpoczynek przy ognisku i pieczystym oraz dobra zabawa na łonie natury bardzo podobała się gościom. Ogólnie pozyskano kwotę 3.983,68 zł, która zgodnie z wolą darczyńców przeznaczona zostanie na zakup sprzętu ratującego życie.[ZDJĘCIA]

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl