Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Imprezy / Wieczór Darczyńcy 2016

Wieczór Darczyńcy odbył się 19 listopada 2016 roku w Zajeździe na Rozdrożu w Soli. -Dziś w sposób szczególny chcemy podziękować naszym darczyńcom. Możemy prowadzić naszą działalność tylko i wyłącznie w oparciu o środki pozyskane z zewnątrz. Pozyskujemy fundusze zarówno od osób prywatnych, jak i od firm i instytucji. Zawsze za decyzja wsparcia naszych działań stoi człowiek. Kiedy umie się prosić, trzeba także umieć dziękować - zaznacza Irena Gadaj prezes fundacji FLZB.

wieczor_darczyncy_bilgoraj.JPG


"Wieczór darczyńcy" ma także umożliwić wymianę opinii n temat działalności Fundacji, wskazanie kierunków działania i wsparcie funduszu stypendialnego. Podczas wieczoru prowadzona bowiem jest licytacja przedmiotów darowanych Fundacji. -Mamy okazje w szerszym gronie niż tylko Rada Fundacji porozmawiać o funduszu stypendialnym czy funduszach wydzielonych, potrzebach i zrealizowanych przedsięwzięciach, to także podsumowanie roku i najważniejszych zadań - dodaje Gadaj. W zeszłym roku, podczas licytacji na "wieczorze darczyńcy zebrano ponad 8,5 tys. zł. W ostatnich 2 latach roczny budżet fundacji przekracza 1 mln zł. W czasie swej działalności Fundacja przekazała społeczności lokalnej poprzez stypendia czy granty ponad 5 mln zł.

-Misją Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej jest poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Nasze działania to pomoc donatorom w realizacji ich filantropijnych celów, wspieranie finansowe inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i innych ważnych potrzeb społecznych, a także inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej. Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych. Jesteśmy organizacją non profit i kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele - przyznaje prof. Janusz Solski przewodniczący rady Fundacji FLZB.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl