Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Darczyńcy / Oferta dla darczyńcy / Fundusz Imienny

Człowiek z natury jest dobry. Są ludzie i firmy gotowe pomagać innym. Potrzeby społeczności lokalnej są ogromne. Jest bardzo dużo osób gotowych robić coś wartościowego dla ludzi żyjących w otoczeniu. Wszystko po to, by żyło nam się lepiej. Czynienie dobra przynosi największą radość. Wszyscy, którzy myślą tak jak my, są nam bliscy.

Osoby chcące ufundować stypendium lub ofiarować środki na określony cel mogą utworzyć własny fundusz.

Co daje własny Fundusz Imienny?

 1. Osoba posiadająca swój fundusz w Fundacji FLZB możę szybko i bez żadnych dodatkowych kosztów przekazywać środki do określonej organizacji na wskazany przez siebie cel.
 2. Fundator może upamiętnić drogą mu osobę/y lub założyć fundusz rodzinny - pozostawiając w ten sposób trwałą pamiątkę przyszłym pokoleniom.
 3. Fundacja posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego dlatego wszelkie darowizny przekazene Funduszowi Lokalnemu można odliczyć od podatku.
 4. Osoba fizyczna nie musi:
  • rejestrować nowej organizacji w KRS,
  • zatrudniać osoby do obsługi biura i księgowości,
  • wynajmować lokalu na biuro.

Dobroczynny Fundusz Imienny ma prawo utworzyć osoba, rodzina, grupa osób, firma dla swojego pracownika, itd., która:

 • przekaże na kapitał żelazny kwotę minimum 3.000 zł (trzy tysiące) lub w ciągu ostatnich 3 lat dokonała darowizn w wysokości minimum 3.000 zł na cele statutowe Fundacji
 • zadeklaruje wpłatę rocznie minimum 1.000 zł na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji.

W Fundacji FLZB istnieje 4 fundusze imienne.

Decyzje w sprawie utworzenia i obsługi Funduszu Imiennego podejmuje Zarząd Fundacji.

Fundusze z kapitałem początkowym powyżej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy) tworzone przez osoby fizyczne, rodziny, firmy... nazywane będą Fundacjami. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania określi każdorazowo odrębna umowa.

Decyzje w sprawie utworzenia i obsługi funduszy imiennych i firmowych podejmuje Zarząd Fundacji (dobroczynne fundusze imienne i firmowe) i Rada Fundacji (fundusze dziedzinowe, celowe, Fundacje...)

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl